جمعه, 31 فروردين 1397

   
        

اطلاعیه شماره 3

   
        

اطلاعیه شماره 2

 

اطلاعیه شماره 2 شهرداری ماهنشان

 

با سلام

        احتراما باآرزوی توفیق روز افزون و تقدیر وتشکر از همراهی و همکاری  شهروندان  ارجمند  در جهت توسعه شهر نظر عزیزان را جهت زیبایی و ارتقاء هر چه بیشتر  شهر به موارد ذیل معطوف می دارد .

-         رعایت حریم قانونی و عدم سد معبر عمومی به نحوی که حقوق شهروندان ضایع نگردد .

-         خودداری از ریختن زباله و ضایعات در جوی آب و داخل رودخانه ها و سیلابها  .

-         قرار دادن زباله ها درنایلن پلاستیکی و گذاشتن آنهادر محل های تعیین شده در زمان مقرر( ذیل همین  اطلاعیه )  .

-         پرهیز از رها سازی نخاله های ساختمانی در محل ساخت و ساز و مبادی ورودی و خروجی شهر و جمع آوری به موقع آنها .

-         هدایت آبهای فاضلاب خانگی ( آشپزخانه ، حمام و ....  ) به چاه و عدم رها سازی به کوچه ها و محله ها .

-         خودداری از نوشتن اطلاعیه و هر گونه مطلب در دیوار ها و معابر عمومی به شیوه نامناسب و بدون اخذ مجوز لازم از شهرداری .

-         خود داری از انجام ساخت و ساز و تعمیرات ساختمانی بدون اخذ مجوز از شهرداری (مشکلات و عواقب بعدی به عهده مالکان بود و برابرمقررات برخورد خواهد شد ) .

-         خود داری از آتش زدن زباله هاو ضایعات ناشی فروش میوه  و .... در داخل جداول و سطح شهر.

جدول زمانبندی جمع آوری زباله

ردیف

محدوده  شهری 

ساعت مراجعه

1

خیابان امام خمینی، شیخ باقر ، اسلام  (کوچه های فرمانداری و شهید کریمی ) ، 20 متری دکتر شریعتی ، مطهری ، سینار ( از ورودی شهر تا پل ینگجه و پل پری )

30/6 الی 30/8

صبح

2

خیابان 15 خرداد ، شهرک میثم ، شهرک انقلاب ، خانه های سازمانی

30/8 الی 10صبح

3

خیابان دکتر چمران ، شهید باکری ، استاد شهریار  و شهرک ساحلی (مهر)

10    الی 30/11صبح

 

( شماره تلفن مسئول نظارت برامور خدمات شهری-آقای سید اصغر موسوی09193424090 )

 

جریمه های مربوط به رها سازی زباله ها به رود خانه و سایر جاها به غیر از محل های تعیین شده  :

 

1 بار اول صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه به مبلغ 650000 ریال  .

2 - بار دوم  صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه به مبلغ 1300000 ریال  .

3 بارسوم  صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه به مبلغ 2000000ریال  .

4 بار چهارم معرفی به مراجع ذیصلاح

جریمه های مربوط به نوشتن دیوار بدون مجوز :

-         صدور و ارسال اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب نسبت به امحاء  (پاک کردن ) آن به صورت اصولی .

-         در صورت عدم اقدام برابر مفاد اخطاریه ، شهرداری راسا" اقدام  ، و برابر ضوابط هزینه های مصرف شده را بهاضافه 15% ار مالک اخذ خواهد شد .

 

روابط عمومی و امور شهری شهردار ی ماهنشان


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0